Dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1764) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (tekst jedolity Dz. U. 2016 poz. 1764)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej ((Dz. U. Nr 10, poz. 68)

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Rejestr zmian:

DataZdarzenieOpis zdarzeniaAutor
2011-07-10 12:46:15UtworzenieEdycja treściAdmin
2011-12-20 20:26:03ModyfikacjaDodano plik: wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej.docAdmin
2011-12-20 20:33:09ModyfikacjaDodano plik: wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej.docAdmin
2011-12-20 20:34:24ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2011-12-20 20:36:27ModyfikacjaDodano plik: wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej.docAdmin
2011-12-20 20:36:41ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2012-01-05 12:03:26ModyfikacjaDodano plik: wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej.docAdmin
2012-01-05 12:06:53ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2012-11-13 13:44:38ModyfikacjaUsunięto plik: uchwala-nr-19-zasady-planowania-i-organizacji-roku-akademickiego-2012-2013.pdfAdmin
2017-12-13 10:07:23ModyfikacjaEdycja treściAdmin