Koszty kształcenia

Koszty kształcenia ponoszone w zakresie niezbędnym do świadczenia odpłatnych usług edukacyjnych obejmujących kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych oraz prowadzenie studiów podyplomowych w roku 2015 planuje się w wysokości 1.811.000 zł.

 

Rejestr zmian:

DataZdarzenieOpis zdarzeniaAutor
2011-12-30 08:54:38UtworzenieAdmin
2012-01-05 12:30:27ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2012-01-05 12:38:16ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2015-09-16 13:51:56ModyfikacjaEdycja treściAdmin