Ochrona danych osobowych

SZANOWNI PAŃSTWO,


Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Przepisy te zawarte są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym w skrócie RODO). Rozporządzenie to wprowadza jednolite prawo w zakresie ochrony danych osobowych  we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Jednocześnie informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu przy Placu Polskim 3/4, 50-156 Wrocław, e-mail: iod@asp.wroc.pl

 

1.  Klauzula informacyjna dla pracowników i osób / instutucji współpracujących.

2.  Klauzula informacyjna dla studentów.

Oświadczenie kandydata korzystającego z systemu rekrutacji elektronicznej.

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie systemu monitoringu działajacego w ASP.

 

 

 

Rejestr zmian:

DataZdarzenieOpis zdarzeniaAutor
2018-07-18 10:54:01UtworzenieAnna Krzciuk
2018-07-18 10:55:13ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2018-07-18 11:01:55ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2018-07-18 11:45:34ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2018-07-18 11:45:41ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2018-07-18 11:47:09ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2018-07-18 11:47:44ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2018-07-18 11:48:26ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2018-07-18 11:48:29ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2018-07-18 11:54:31ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2018-07-18 11:55:59ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2018-07-18 11:56:29ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2018-07-18 11:56:39ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2018-07-18 11:57:32ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2018-07-18 11:58:02ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2018-07-18 11:59:12ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2018-07-18 11:59:16ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2018-07-18 11:59:42ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2018-07-18 12:00:21ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2018-07-18 12:01:04ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2018-07-18 12:01:19ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk