Rejestr zmian:

Tytuł Autor Utworzony Zmodyfikowany
Ochrona danych osobowych Anna Krzciuk 2018-07-18 10:54:01 2018-07-18 12:01:19
czerwiec 2018 Anna Krzciuk 2018-06-27 12:44:55 2018-06-27 13:52:16
TŁUMACZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU NR POWR.03.05.00-00-Z021/17-00 Anita Grządziel 2018-06-22 08:58:20 2018-06-22 08:59:27
DOSTAWA DRUKARKI DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU Anita Grządziel 2018-05-29 08:57:29 2018-06-06 12:38:32
SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU Anita Grządziel 2018-05-24 12:25:57 2018-06-04 13:53:53
REMONT BUDYNKÓW ASP Anita Grządziel 2018-05-14 14:48:30 2018-07-19 13:03:54
2018 Anita Grządziel 2018-05-10 11:46:49 2018-06-26 12:35:10
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU Anita Grządziel 2018-04-18 12:28:47 2018-05-29 10:54:20
SUKCESYWNA DOSTAWA PAPIERU DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU Anita Grządziel 2018-04-12 13:26:05 2018-05-29 10:53:56
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Anita Grządziel 2018-04-04 14:22:34 2018-07-19 13:02:44
DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH Anita Grządziel 2018-03-28 10:15:37 2018-05-29 09:35:21
KONSERWACJA I PRZEGLĄD SPRZĘTU P. POŻAROWEGO W BUDYNKACH AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU Anita Grządziel 2018-02-28 13:20:08 2018-05-29 10:53:26
BADANIA I POMIARY ELEKTRYCZNE, REZYSTANCJI IZOLACJI, OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ W BUDYNKACH AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU Anita Grządziel 2018-02-27 10:44:26 2018-05-29 10:52:56
SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU Anita Grządziel 2018-02-20 14:10:11 2018-05-29 10:52:21
BADANIA I POMIARY ELEKTRYCZNE, REZYSTANCJI IZOLACJI, OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ W BUDYNKACH AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU Anita Grządziel 2018-02-14 13:27:47 2018-05-29 10:51:51
BUDOWA BUDYNKU PRACOWNI PLENEROWEJ W LUBORADOWIE Anita Grządziel 2018-02-07 13:09:59 2018-05-29 09:41:52
SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW POLIGRAFICZNYCH DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU Anita Grządziel 2018-02-07 11:49:55 2018-05-29 10:51:20
DOSTAWA SUKCESYWNA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZ GEPPERTA WE WROCŁAWIU Anita Grządziel 2018-01-17 11:58:38 2018-05-29 10:50:10
DOSTAWA SUKCESYWNA MATERIAŁÓW BHP I ODZIEŻY ROBOCZEJ DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU Anita Grządziel 2018-01-17 11:52:20 2018-05-29 10:50:43
Zarządzenia 2018 Anna Krzciuk 2018-01-12 14:56:06 2018-06-26 11:02:25
2018 Anna Krzciuk 2018-01-12 14:39:01 2018-07-13 08:55:23
BUDOWA BUDYNKU PRACOWNI PLENEROWEJ W LUBORADOWIE Anita Grządziel 2018-01-11 13:50:03 2018-05-29 09:42:13
USŁUGA POLEGAJĄCĄ NA ZAKUPIENIU IMIENNYCH KART UMOŻLIWIAJĄCYCH NIELIMITOWANY DOSTĘP DO USŁUG REKREACYJNO-SPORTOWYCH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU DLA PRACOWNIKÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ORAZ DLA ICH DZIECI I OSÓB Anita Grządziel 2018-01-10 11:13:39 2018-05-29 10:49:45
styczeń 2018 Anna Krzciuk 2018-01-05 13:52:17 2018-01-05 13:56:07
USŁUGA POLEGAJĄCĄ NA ZAKUPIENIU IMIENNYCH KART UMOŻLIWIAJĄCYCH NIELIMITOWANY DOSTĘP DO USŁUG REKREACYJNO-SPORTOWYCH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU DLA PRACOWNIKÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ORAZ DLA ICH DZIECI I OSÓB Anita Grządziel 2018-01-05 09:25:42 2018-05-29 10:49:13
grudzień 2017 Anna Krzciuk 2017-12-18 10:03:37 2017-12-18 10:07:56
DOSTAWA PIECA DO WYPALANIA EMALII NA BLASZE, SZKŁA, CERAMIKI Admin 2017-11-30 13:19:19 2018-05-29 09:43:01
DOSTAWA STATYWÓW I AKCESORIÓW DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU Admin 2017-11-30 12:32:17 2018-05-29 10:48:38
DOSTAWA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU Admin 2017-11-30 12:12:44 2018-05-29 10:47:58
DOSTAWA PRZEŁĄCZNIKA EXTREME NETWORKS X440-G2-48t-10GE4 1 SZTUKA DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU Admin 2017-11-15 09:27:05 2018-05-29 10:47:22
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Admin 2017-11-14 13:44:13 2018-05-29 09:43:16
SUKCESYWNY ZAKUP PALIW W KRAJU I ZA GRANICĄ W OKRESIE LISTOPAD 2017 R. - 31 GRUDNIA 2018 R. PRZEZ AKADEMIĘ SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU Admin 2017-11-14 11:40:15 2018-05-29 10:46:41
DOSTAWA PIECA DO WYPALANIA EMALII NA BLASZE, SZKŁA, CERAMIKI Admin 2017-11-13 14:08:32 2018-05-29 09:43:34
DOSTAWA PIŁY FORMATOWEJ DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU Admin 2017-11-13 12:36:07 2018-05-29 10:46:11
DOSTAWA SZLIFIERKI POZIOMEJ Admin 2017-10-31 10:57:24 2018-05-29 10:45:42
KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W OBIEKTACH I NA TERENIE ASP WE WROCŁAWIU Admin 2017-10-19 14:24:02 2018-05-29 09:44:20
USŁUGA PORTIERSKA I DOZORU W OBIEKTACH ASP WE WROCŁAWIU Admin 2017-10-18 11:33:34 2018-05-29 09:44:37
DOSTAWA ODCIĄGU DWUSTANOWISKOWEGO Z FILTREM Admin 2017-09-07 09:03:34 2018-05-29 10:45:09
NAJEM POMIESZCZENIA SZKOLNEGO (SALI GIMNASTYCZNEJ) DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU Admin 2017-08-29 10:44:58 2018-05-29 10:44:35
WYNAJEM DWÓCH TORÓW BASENOWYCH DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU Admin 2017-08-28 09:57:58 2018-05-29 10:42:59
lipiec 2017 Anna Krzciuk 2017-08-08 10:43:07 2017-08-09 11:41:34
DOSTAWA PIECA DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU Anna Krzciuk 2017-08-07 12:23:35 2018-05-29 10:42:17
DOSTAWA OPROGRAMOWANIA Extreme Networks NMS-ADV-5 DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU Admin 2017-07-18 10:26:56 2018-05-29 10:41:47
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Anna Krzciuk 2017-07-13 10:45:14 2018-05-29 09:45:25
DOSTAWA PRASY GRAFICZNEJ WALCOWEJ DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU Admin 2017-07-05 10:17:55 2018-05-29 10:41:17
Ubezpieczenie majątkowe Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Admin 2017-06-28 14:35:13 2017-06-28 14:40:54
Plany postępowań art. 13 a Ustawy Pzp Admin 2017-06-26 13:44:55 2017-06-26 13:51:26
Ubezpieczenie majątkowe Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Admin 2017-06-14 20:13:43 2017-06-14 20:25:52
DOSTAWA PLOTERA FREZUJĄCEGO DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU Admin 2017-06-14 12:51:03 2018-05-29 10:40:34
SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH W OKRESIE CZERWIEC 2017 - CZERWIEC 2018 DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU Admin 2017-06-08 10:59:27 2018-05-29 10:40:06
REMONT BUDYNKÓW ASP Admin 2017-06-05 13:11:40 2018-05-29 09:47:00
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Admin 2017-05-31 12:55:37 2018-05-29 09:47:13
DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH Admin 2017-05-30 13:24:55 2018-05-29 09:47:29
2017 Anna Krzciuk 2017-05-29 10:12:22 2017-07-03 12:24:08
DOSTAWA I WDROŻENIE SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ TOKU STUDIÓW, PROGRAMEM NAUCZANIA I REKRUTACJĄ ASP WE WROCŁAWIU Admin 2017-05-24 12:20:03 2018-05-29 09:47:51
DOSTAWA TOCZKA MODELARSKIEGO Admin 2017-05-24 10:34:24 2018-05-29 10:39:34
DOSTAWA I MONTAŻ DRUKARKI 3D DO DRUKU MASĄ CERAMICZNĄ Admin 2017-05-19 11:27:06 2018-05-29 10:39:04
DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH Admin 2017-05-17 12:57:50 2018-05-29 10:20:45
REMONT BUDYNKÓW ASP Anna Krzciuk 2017-05-15 10:44:47 2018-05-29 10:28:46
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Admin 2017-05-05 12:46:13 2018-05-29 10:26:00
DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH Admin 2017-04-25 14:39:16 2018-05-29 10:23:52
DOSTAWA DRUKARKI DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU Admin 2017-04-21 12:03:29 2018-05-29 10:38:32
SUKCESYWNE ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ W OKRESIE LUTY 2017 - 30 KWIETNIA 2018 DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU Admin 2017-04-19 11:44:13 2018-05-29 10:37:58
DOSTAWA ELEMENTÓW GRZEJNYCH DO PIECA HUTNICZEGO SZKLARSKIEGO Z MATERIAŁU Kanthal Super: KS18 9/18 Lu600 Le830 a=60mm temp. pracy 1700°C Admin 2017-04-11 12:27:30 2018-05-29 10:37:19
DOSTAWA SKANERA WIELKOFORMATOWEGO DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU Admin 2017-03-29 11:34:30 2018-05-29 10:36:37
2017 Admin 2017-03-22 09:59:27 2018-01-11 12:05:44
DOSTAWA PROJEKTORA DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU Admin 2017-03-22 08:41:30 2018-05-29 10:36:04
Ubezpieczenie mienia Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Admin 2017-03-16 13:10:01 2017-04-11 14:59:46
SUKCESYWNE USŁUGI DRUKU DLA ASP WE WROCŁAWIU Admin 2017-03-14 13:23:22 2018-05-29 09:48:47
DOSTAWA 2 LETNIEJ LICENCJI UTM BUDLE DLA URZĄDZENIA FORTIGATE 100D O NUMERZE SERYJNYM FG100D3G14809745 DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU Admin 2017-02-28 10:02:37 2018-05-29 10:35:32
SUKCESYWNA DOSTAWA PAPIERU DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK W OKRESIE LUTY 2017 - 30 KWIETNIA 2018 DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU Admin 2017-02-16 12:35:43 2018-05-29 10:34:45
DOSTAWA STRUGARKI - GRUBOŚCIÓWKI DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU Admin 2017-02-13 11:53:36 2018-05-29 10:34:11
SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH TONERÓW, TUSZY DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU Admin 2017-02-10 09:10:24 2018-05-29 10:33:33
Zarządzenia 2017 Anna Krzciuk 2017-01-13 14:03:12 2018-01-05 13:10:29
2017 Anna Krzciuk 2017-01-13 14:02:14 2018-06-07 13:04:18
DOSTAWA SUKCESYWNA ODZIEŻY OCHRONNEJ I ROBOCZEJ DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU Admin 2017-01-12 14:38:33 2018-05-29 10:33:07
DOSTAWA SUKCESYWNA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU Admin 2017-01-12 12:52:52 2018-05-29 10:32:32
ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU Admin 2016-12-20 10:18:20 2018-05-29 10:32:03
ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU Admin 2016-12-15 13:18:35 2018-05-29 10:31:35
DOSTAWA SPRZĘTU DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU Admin 2016-12-09 12:05:59 2018-05-29 10:31:03
DOSTAWA KOMPUTERÓW DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU Admin 2016-12-07 12:05:58 2018-05-29 10:30:33
DOSTAWA CZASOPISM POLSKICH DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU Admin 2016-12-02 14:33:48 2018-05-29 10:29:55
DOSTAWA SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU Admin 2016-11-25 10:40:17 2018-05-29 09:51:50
DOSTAWA DRUKARKI 3D ZORTRAX M 300 DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU Admin 2016-11-23 09:17:10 2018-05-29 09:51:17
KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W OBIEKTACH I NA TERENIE ASP WE WROCŁAWIU Admin 2016-11-22 15:18:01 2018-05-29 09:51:06
DOSTAWA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU Admin 2016-11-21 09:23:52 2018-05-29 09:50:49
DOSTAWA ZESTAWU SERWEROWEGO DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. E. GEPPERTA WE WROCŁAWIU Admin 2016-10-20 09:33:21 2018-05-29 09:50:10
WSPARCIE NA OKRES 1 ROKU DLA URZĄDZENIA UTM FORTIGATE 100D Admin 2016-10-17 13:00:59 2018-05-29 09:49:31
DOSTAWA LAMPY METALOHALOGENKOWEJ DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. E. GEPPERTA WE WROCŁAWIU Admin 2016-10-10 11:23:46 2018-05-29 09:48:57
2016 Admin 2016-10-07 13:55:09 2016-10-07 14:54:57
DOSTAWA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. E. GEPPERTA WE WROCŁAWIU Admin 2016-09-27 10:05:16 2018-05-29 09:48:26
WYMIANA DWÓCH SZYB NA KONDYGNACJI 0 (PARTER) ORAZ JEDNEJ NA KONDYGNACJI IV (IV PIĘTRO) W BUDYNKU ASP PRZY UL. R. TRAUGUTTA 21 WE WROCŁAWIU (BUDYNEK CSU) Admin 2016-09-15 12:54:42 2018-05-29 09:48:01
WYNAJEM 2 TORÓW BASENOWYCH DO PROWADZENIA ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. E. GEPPERTA WE WROCŁAWIU Admin 2016-09-08 09:04:56 2018-05-29 09:47:33
DOSTAWA ELEMENTÓW CERAMICZNYCH DO PIECA GAZOWEGO DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. E. GEPPERTA WE WROCŁAWIU Anna Krzciuk 2016-09-02 13:06:45 2018-05-29 09:47:00
DOSTAWA DYGESTORIUM DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. E. GEPPERTA WE WROCŁAWIU Anna Krzciuk 2016-08-30 10:26:38 2018-05-29 09:46:32
sierpień 2016 Anna Krzciuk 2016-08-25 11:44:51 2016-08-29 12:47:18
NAJEM POMIESZCZENIA SZKOLNEGO (SALI GIMNASTYCZNEJ) DLA AKDEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. E. GEPPERTA WE WROCŁAWIU, PLAC POLSKI 3/4, 50-156 WROCŁAW Anna Krzciuk 2016-08-25 10:50:29 2018-05-29 09:45:54
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Anna Krzciuk 2016-07-14 13:14:38 2018-05-29 09:51:24
WYKONANIE ELEWACJI BUDYNKU C AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH WE WROCŁAWIU PRZY UL. TRAUGUTTA 21- NR 4 Anna Krzciuk 2016-07-14 12:40:37 2018-05-29 09:51:53
DOSTAWA SPRZĘTU SIECIOWEGO Admin 2016-07-12 14:34:28 2018-05-29 09:52:22
DOSTAWA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZ GEPPERTA WE WROCŁAWIU Admin 2016-07-11 10:55:25 2018-05-29 09:45:23
DOSTAWA MEBLI DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU Admin 2016-07-08 11:48:22 2018-05-29 09:44:52
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, SIECIOWEGO I OPROGRAMOWANIA Admin 2016-07-05 14:52:01 2018-05-29 09:52:41
DOSTAWA SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZ GEPPERTA WE WROCŁAWIU Admin 2016-07-04 12:53:53 2018-05-29 09:41:08
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NR 3 Admin 2016-06-29 13:11:53 2018-05-29 09:52:59
DOSTAWA DRUKARKI CERAMICZNEJ DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. E. GEPPERTA WE WROCŁAWIU Admin 2016-06-15 11:19:37 2018-05-29 09:25:11
Władze Admin 2016-05-30 14:44:10 2016-10-04 14:15:00
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA Admin 2016-05-30 10:42:54 2018-05-29 10:20:06
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NR 2 Admin 2016-05-16 13:26:38 2018-05-29 10:08:25
SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU Admin 2016-05-16 11:22:30 2018-05-29 09:24:25
REMONT BUDYNKÓW ASP WE WROCŁAWIU Admin 2016-05-12 13:48:17 2018-05-29 09:53:14
ODBUDOWA ELEWACJI I DOCIEPLENIE STROPODACHU W BUDYNKU C AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH WE WROCŁAWIU PRZY UL. TRAUGUTTA 21 - KONTYNUACJA OSTATNI ETAP Admin 2016-05-09 14:43:08 2018-05-29 09:53:34
DOSTAWA PRZECINARKI STOLIKOWEJ DO CIĘCIA SZKŁA DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. E. GEPPERTA WE WROCŁAWIU Admin 2016-04-26 12:38:24 2018-05-29 09:22:43
ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH Admin 2016-04-11 10:07:59 2018-05-29 09:23:44
2016 Anna Krzciuk 2016-04-07 10:17:49 2017-01-03 11:42:30
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA TERENIE ASP PRZY UL TRAUGUTTA 21 WE WROCŁAWIU Admin 2016-04-05 11:20:41 2018-05-29 09:53:48
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NR 1 Admin 2016-03-31 12:50:29 2018-05-29 09:54:03
Władze Admin 2016-03-23 09:19:22 2016-03-23 09:19:22
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, SIECIOWEGO I OPROGRAMOWANIA Admin 2016-03-22 13:52:02 2018-05-29 10:00:58
ODBUDOWA ELEWACJI I WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU GŁÓWNYM ASP PRZY PL. POLSKIM 3/4 WE WROCŁAWIU – KONTYNUACJA, OSTATNI ETAP, OBEJMUJĄCY WYKONANIE ELEWACJI OD STRONY PL. POLSKIEGO I UL. GARNCARSKIEJ ORAZ RENOWACJĘ WEJŚCIA NA DACH BUDYNKU Admin 2016-03-18 13:56:20 2018-05-29 10:06:24
SUKCESYWNE DOSTAWY PAPIERU DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK Admin 2016-03-18 10:44:41 2018-05-29 09:23:08
2016 Admin 2016-02-19 09:59:57 2017-01-17 13:46:52
dialog techniczny Admin 2016-02-16 13:29:39 2016-02-16 13:38:58
zamówienia z zakresu działalności kulturalnej art. 4 pkt 8b ustawy Pzp Admin 2016-02-16 13:29:15 2016-02-17 08:30:06
zamówienia z dziedziny nauki art. 4 pkt 8a ustawy Pzp Admin 2016-02-16 13:28:07 2016-02-16 13:38:32
poniżej 30 000 euro Admin 2016-02-16 13:27:05 2016-02-17 09:16:19
powyżej 30 000 euro Admin 2016-02-16 13:26:33 2016-02-17 09:16:05
Zarządzenia 2016 Anna Krzciuk 2016-01-11 10:51:20 2017-04-13 12:47:55
2016 Anna Krzciuk 2016-01-11 10:50:30 2017-10-24 15:08:00
2015 Anna Krzciuk 2015-12-23 09:25:14 2015-12-23 09:37:47
lipiec 2015 Anna Krzciuk 2015-07-17 09:34:38 2015-07-17 10:42:46
Wartość majątku Admin 2015-06-09 09:53:21 2015-06-09 10:06:53
Status prawny i tryb działania Admin 2015-05-29 09:29:10 2018-02-09 14:26:08
2015 Admin 2015-05-29 08:57:32 2016-10-07 14:54:42
kwiecień 2015 Anna Krzciuk 2015-04-09 11:02:44 2015-04-09 11:24:23
2015 Admin 2015-02-06 13:58:38 2016-02-17 08:52:34
2015 Anna Krzciuk 2015-01-20 13:54:36 2016-04-28 09:29:31
Zarządzenia 2015 Anna Krzciuk 2015-01-12 14:37:17 2016-01-15 09:50:45
sierpień 2014 Anna Krzciuk 2014-09-16 12:00:10 2014-09-16 13:02:36
2014 Anna Krzciuk 2014-05-28 12:00:25 2015-01-12 09:51:25
2014 Admin 2014-04-22 08:32:03 2015-01-13 09:08:41
marzec 2014 Anna Krzciuk 2014-04-01 13:53:48 2014-04-02 10:08:16
Wartość majątku Admin 2014-03-28 09:52:14 2014-03-28 10:00:24
2014 Admin 2014-03-14 14:29:32 2015-02-09 12:09:15
Zarządzenia 2014 Anna Krzciuk 2014-01-15 09:41:35 2015-01-12 14:48:39
2014 Anna Krzciuk 2014-01-15 09:19:44 2015-04-21 12:58:54
listopad 2013 Anna Krzciuk 2013-12-02 09:56:15 2013-12-02 10:27:18
2013 Anna Krzciuk 2013-11-27 09:44:50 2014-01-09 13:08:08
Status prawny i tryb działania Admin 2013-08-29 12:50:14 2015-05-06 13:35:58
2013 Admin 2013-04-05 20:26:51 2014-03-14 14:28:04
2013 Admin 2013-04-05 20:25:59 2014-01-22 13:16:35
Zarządzenia 2013 Anna Krzciuk 2013-02-08 11:54:09 2014-01-09 12:56:39
2013 Anna Krzciuk 2013-02-08 11:45:34 2014-05-28 11:42:46
luty 2013 Anna Krzciuk 2013-02-07 12:27:32 2013-02-07 13:12:19
Rejestr zmian Admin 2012-11-13 13:44:39 2012-11-13 13:44:39
Druki Admin 2012-11-13 13:44:37 2012-11-13 13:44:37
Władze Admin 2012-08-31 11:38:31 2016-03-09 10:38:17
sierpień 2012 Anna Krzciuk 2012-08-20 09:56:42 2012-10-17 08:33:03
styczeń 2012 Anna Krzciuk 2012-08-20 09:49:04 2012-08-20 10:34:07
Konkursy na stanowiska Anna Krzciuk 2012-08-20 09:47:36 2012-08-20 10:40:59
2011 Admin 2012-04-03 13:22:33 2013-09-19 11:31:41
Zarządzenia 2011 Anna Krzciuk 2012-03-01 11:25:39 2012-03-29 12:17:27
Zarządzenia 2012 Anna Krzciuk 2012-03-01 11:24:34 2013-02-08 11:54:19
Pozostałe Zarządzenia Anna Krzciuk 2012-03-01 10:59:59 2012-03-01 11:03:09
Statut Admin 2012-02-28 18:24:46 2012-02-28 18:24:46
Dla studentów Anna Krzciuk 2012-02-28 11:39:57 2012-02-28 11:39:57
Dla pracowników Anna Krzciuk 2012-02-28 11:28:44 2018-07-20 11:44:02
2012 Anna Krzciuk 2012-02-27 11:56:32 2016-03-09 09:58:53
2012 Anna Krzciuk 2012-02-27 11:43:10 2013-01-02 10:58:02
2011 Anna Krzciuk 2012-02-27 11:42:53 2012-02-27 11:43:56
Zarządzenia Kanclerza Anna Krzciuk 2012-02-27 11:37:02 2012-02-27 11:38:06
2011 Anna Krzciuk 2012-02-27 11:27:22 2012-02-27 11:46:12
Zarządzenia Rektora Anna Krzciuk 2012-02-27 11:26:22 2012-02-27 11:26:22
Zarządzenia Admin 2012-01-30 19:12:15 2012-01-30 19:36:14
Misja i strategia Admin 2012-01-17 14:05:05 2012-04-03 13:35:45
2012 Admin 2012-01-17 14:02:44 2013-04-24 11:29:33
2012 Admin 2012-01-05 20:03:54 2013-01-09 10:29:38
Tryb i warunki zwalniania z opłat za usługi edukacyjne Admin 2012-01-04 12:37:34 2018-06-27 13:42:44
Koszty kształcenia Admin 2011-12-30 08:54:38 2015-09-16 13:51:56
Opłaty Admin 2011-12-30 08:54:13 2018-06-27 13:33:13
2011 Admin 2011-12-28 18:37:42 2012-02-28 09:03:47
Protokoły posiedzeń Admin 2011-12-28 18:36:06 2012-01-18 09:30:35
2011 Admin 2011-12-28 14:28:10 2012-11-13 13:45:17
Uchwały Admin 2011-12-28 14:26:53 2012-04-03 13:36:18
Dotacje Anna Krzciuk 2011-12-08 13:56:07 2018-03-08 13:52:47
Wartość majątku Admin 2011-11-29 17:16:28 2013-09-19 11:46:22
Regulaminy Admin 2011-11-29 17:14:40 2018-02-07 10:28:22
Wewnętrzne akty prawne Admin 2011-11-29 17:06:44 2012-01-30 19:05:30
Tryb działania Anna Krzciuk 2011-11-29 14:41:24 2011-11-30 13:31:54
Zamówienia Publiczne Anna Krzciuk 2011-11-28 11:02:18 2012-11-13 13:45:03
Kontrola Zarządcza Anita Grządziel 2011-07-21 12:11:08 2018-03-29 13:52:21
Instrukcja Admin 2011-07-10 12:56:51 2017-12-13 10:11:42
Dostęp do informacji publicznej Admin 2011-07-10 12:46:15 2017-12-13 10:07:23
Projekty dotowane Admin 2011-07-10 12:37:43 2012-11-13 13:44:35
Władze Admin 2011-07-10 12:28:25 2012-11-13 13:44:31
Redakcja Admin 2011-06-04 15:35:05 2013-01-19 16:08:30