Wartość majątku

Grupa ŚT

Wartośc brutto

na 31.12.2014

Wartość netto

na 31.12.2014

0 - grunty

4 604 064,69

4 583 456,71

1 - budynki i budowle

81 843 651,30

67 022 033,30

2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej

60 317,40

44 471,25

3 - kotły i maszyny energetyczne

5 100,00

4 326,50

4 -  maszyny i urządzenia

ogóln. zastosowania

8 588 272,06

2 771 102,59

5 - specjalistyczne maszyny,

urządzenia i aparaty

341 183,90

73 357,39

6 - urządzenia techniczne

2 329 239,36

886 945,31

7 -  środki transportu

254 511,00

76 428,40

8 - narzędzie , przyrządy,

ruchome wyposażenie

6 314 741,14

493 280,92

Razem

104 341 080,85

75 955 402,37

Wartości niematerialne i prawne

1 361 876,54

110 743,77

Rejestr zmian:

DataZdarzenieOpis zdarzeniaAutor
2015-06-09 09:53:21UtworzenieAdmin
2015-06-09 09:55:02ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2015-06-09 09:58:00ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2015-06-09 09:59:36ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2015-06-09 10:06:19ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2015-06-09 10:06:53ModyfikacjaEdycja treściAdmin