Władze

Rektor

prof. Piotr Kielan

Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich

dr hab. Beata Mak-sobota

Prorektor ds. artystyczno - naukowych i współpracy z zagranicą

dr hab. Aleksandra Janik

Kanclerz

inż. Wojciech Orzechowski

Kwestor

mgr Mirosława Wasielewska

Senat

z    g ł o s e m    s t a n o w i ą c y m

Rektor - przewodniczący senatu

Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich

Prorektor ds. artystyczno-naukowych i współpracy z zagranicą

 

Dziekan Wydziału  Malarstwa i Rzeźby

dr hab. Wojciech Pukocz, prof. ASP

 

Dziekan Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów

prof. Jacek Szewczyk

 

Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa

dr hab. Urszula Smaza-Gralak, prof. ASP

 

Dziekan Wydziału Ceramiki i Szkła

prof. Kazimierz Pawlak

 

Wydział Malarstwa i Rzeźby

prof. Waldemar Graczyk

dr hab. Łukasz Huculak

prof. Janusz Jaroszewski

prof. Grażyna Jaskierska-Albrzykowska

dr Marta Borgosz

 

Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

dr hab. Marek Grzyb

prof. Anna Janusz-Strzyż

dr hab. Ireneusz Olszewski

dr hab. Artur Skowroński

dr Marcin Rupociński

 

 

Wydział  Architektury Wnętrz i Wzornictwa

dr hab. Agata Danielak-Kujda

dr hab. Bartosz Jakubicki

dr hab. Elżbieta Wernio

dr Marta Płonka

 

Wydział  Ceramiki i Szkła

prof. Małgorzata Dajewska

dr hab. Katarzyna Koczyńska-Kielan

prof. Krzysztof Rozpondek

dr hab. Joanna Teper

dr Bożena Sacharczuk

 

Przedst. pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

mgr Marcin Woźniak - kierownik Działu Organizacji i Kadr

 

Przedstawiciele Studentów

Daniel Bąk - przewodniczący Samorządu Studentów

Jan Głąb - Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa

Natalia Kowalczuk - Wydział Ceramiki i Szkła

Joanna Krajewska - Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

Monika Polak - Wydział Malarstwa i Rzeźby

 

Przedstawiciel doktorantów

Marcelina Groń - przewodnicząca Samorządu doktorantów

 

 

z   g ł o s e m    d o r a d c z y m

Kanclerz

Kwestor

Kierownik Biblioteki ASP - mgr Elżbieta Rzeźniak

Kierownik Ośrodka Dokumentacji Sztuki - mgr Krzysztof Pachurka

 

Przedstawiciel związków zawodowych działających w uczelni - NSZZ “Solidarność”

 

 

z a p r o s z e n i    g o ś c i e

Rejestr zmian:

DataZdarzenieOpis zdarzeniaAutor
2016-05-30 14:44:10UtworzenieAdmin
2016-08-11 09:24:01ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2016-09-05 14:05:50ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2016-10-04 14:14:03ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2016-10-04 14:15:00ModyfikacjaEdycja treściAdmin