2012

 

Uchwała nr 1 zmiany w statucie ASP

Uchwała nr 2 uczelniana komisja wyborcza kadencji 2012-2016

Uchwała nr 3 misja i strategia rozwoju uczelni w latach 2012-2020

Uchwała nr 4 wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia

Uchwała nr 5 wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia zgodnych z krajowymi ramami kwalifikacji

Uchwała nr 6 inwestycja: odbudowa elewacji, wymiana stolarki okiennej w budynku głównym ASP

Uchwała nr 7 warunki i tryb rekrutacji dla osób niepełnosprawnych

Uchwała nr 8 zmiany w planie kształcenia w katedrze ceramiki

Uchwała nr 9 zmiany w regulaminie przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom

Uchwała nr 10 zmiany w statucie ASP

Uchwała nr 11 zmiana w składzie uczelnianej komisji wyborczej

Uchwała nr 12 włączenie zakładu języków obcych na czas wyborów do najmniej licznego wydziału

Uchwała nr 13 zatwierdzenie korekty rocznej planu rzeczowo-finansowego na rok 2011

Uchwała nr 14 zgoda na wydatkowanie środków na pierwsze wyposażenie centrum sztuk użytkowych. centrum innowacyjności

Uchwała nr 15 likwidacja studiów niestacjonarnych licencjackich i mgr na kierunku wzornictwo specjalizacja restauracja i rekonstrukcja ceramiki i szkła

Uchwała nr 16 powołanie kierunku studiów konserwacja i restauracja dziel sztuki w specjalizacji konserwacja i restauracja ceramiki i szkła

Uchwała nr 17 warunki tryb i limity przyjęć na studia na kierunku konserwacja i restauracja dziel sztuki

Uchwała nr 18 wszczęcie postępowania o nadanie tytułu doktora honoris causa Ryszardowi Horowitzowi – promotor i recenzenci

Uchwała nr 19 zasady planowania i organizacji roku akademickiego 2012/2013

Uchwała nr 20 roczny wymiar zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2012/2013

Uchwała nr 21 zatwierdzenie umowy z uczelnia w Petersburgu

Uchwała nr 22 przystąpienie do udziału w projekcie dolnośląska siec wzornictwa przemysłowego

Uchwała nr 23 zmiana nazwy katedry restauracji i konserwacji ceramiki i szkła

Uchwała nr 24 zgoda na wydatkowanie środków finansowych na realizacje projektu upowszechnianie informacji o dziedzictwie artystycznym twórców związanych z ASP

Uchwała nr 25 zgoda na zaciągnięcie zobowiązań dotyczących realizacji projektu upowszechnianie informacji o dziedzictwie twórców związanych z ASP

Uchwała nr 26 regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

Uchwała nr 27 organizacja roku akademickiego 2012/2013

Uchwała nr 28 odpłatność za studia cudzoziemców w roku akademickim 2012/2013

Uchwała nr 29 limity przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014

Uchwała nr 30 warunki i tryb przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014

Uchwała nr 31 plan rzeczowo-finansowy na rok 2012

Uchwała nr 32 zmiany w regulaminie studiów

Uchwała nr 33 opłaty za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2012/2013

Uchwała nr 34 utworzenie katedry scenografii

Uchwała nr 35 efekty kształcenia

Uchwała nr 36 zmiana nazwy kierunku studiów na wydziale ceramiki i szkła – sztuka i wzornictwo ceramiki, sztuka i wzornictwo szkła

Uchwała nr 37 zmiana nazwy kierunku studiów na wydziale malarstwa i rzeźby – mediacja sztuki

Uchwała nr 38 sprawozdanie finansowe za rok 2011

Uchwała nr 39 powołanie pracowni ekspansji graficznej i pracowni książki – wydział grafiki i sztuki mediów

Uchwała nr 40 likwidacja pracowni podstaw grafiki warsztatowej

Uchwała nr 41 zmiana nazwy pracowni litografii

Uchwała nr 42 powołanie nowych pracowni na wydziale architektury wnętrz i wzornictwa

Uchwała nr 43 opinia w sprawie propozycji zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

Uchwała nr 44 zmiany w planach studiów

Uchwała nr 45 płynność finansowa studiów niestacjonarnych

Uchwała nr 46 uzupełnienie składu komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli

Uchwała nr 47 likwidacja niestacjonarnych studiów I i II stopnia na kierunku grafika

Uchwała nr 48 powołanie niestacjonarnych studiów I i II stopnia na kierunku sztuka mediów

Uchwała nr 49 nadanie tytułu doktora honoris causa Ryszardowi Horowitzowi

Uchwała nr 50 zmiany w Statucie

Uchwała nr 51 zmiany w Regulaminie przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Uchwała nr 52 zasady wynagradzania za prace związane z obsługą dydaktyczną i administracyjną płatnych form kształcenia w roku akademickim 2012/2013

Uchwała nr 53 zmiany w planie Niestacjonarnych Studiów Zaocznych I i II stopnia kierunek malarstwo na Wydziale Malarstwa i Rzeźby

Uchwała nr 54 powołanie komisji dyscyplinarnych na kadencję 2012-2016

Uchwała nr 55 powołanie stałych komisji senackich na kadencję 2012-2016

Uchwała nr 56 powołanie doraźnych komisji senackich na kadencję 2012-2016

Uchwała nr 57 powołanie nauczycieli akademickich w skład Rady Artystycznej Muzeum Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Uchwała nr 58 powołanie nauczycieli akademickich w skład Rady Bibliotecznej Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu

Uchwała nr 59 sprawozdanie rektora za rok akademicki 2011/2012

Uchwała nr 60 sprawozdanie rektora kadencji 2008-2012 z zakończenia i odbioru budowy Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności.

Uchwała nr 61 zmiana uchwały nr 4/2012 z dnia 17 lutego 2012 r.

Uchwała nr 62 zmniejszenie pensum dydaktycznego Rektora ASP

Uchwała nr 63 zatwierdzenie korekty planu rzeczowo-finansowego ASP na rok 2012

Uchwała nr 64 wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego uczelni za 2012 rok

Uchwała nr 65 zatwierdzenie wzorów dyplomów ukończenia studiów I stopnia, II stopnia i jednolitych magisterskich

Rejestr zmian:

DataZdarzenieOpis zdarzeniaAutor
2012-01-05 20:03:54UtworzenieAdmin
2012-06-08 14:12:26ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-1-zmiany-w-statucie.pdfAdmin
2012-06-08 14:14:24ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-2-uczelniana-komisja-wyborcza-kadencji-2012-2016.pdfAdmin
2012-06-08 14:14:24ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-3-misja-i-strategia-rozwoju-uczelni-w-latach-2012-2020.pdfAdmin
2012-06-08 14:14:24ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-4-wewnetrzny-system-zapewniania-jakosci-ksztalcenia.pdfAdmin
2012-06-08 14:14:24ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-5-wytyczne-dotyczace-projektowania-programow-ksztalcenia-zgodnych-z-krajowymi-ramami-kwalifikacji.pdfAdmin
2012-06-08 14:14:24ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-6-inwestycja-odbudowa-elewacji-i-wymiana-stolarki-okiennej-w-budynku-glownym-asp.pdfAdmin
2012-06-08 14:14:24ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-7-warunki-i-tryb-rekrutacji-dla-osob-niepelnosprawnych.pdfAdmin
2012-06-08 14:14:24ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-8-zmiany-w-planie-ksztalcenia-w-katedrze-ceramiki.pdfAdmin
2012-06-08 14:14:24ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-9-zmiany-w-regulaminie-przyznawania-i-wyplacania-swiadczen-pomocy-materialnej-studentom.pdfAdmin
2012-06-08 14:14:24ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-10-zmiany-w-statucie.pdfAdmin
2012-06-08 14:14:25ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-11-zmiana-w-skladzie-uczelnianej-komisji-wyborczej.pdfAdmin
2012-06-08 14:14:25ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-12-wlaczenie-zakladu-jezykow-obcych-na-czas-wyborow-do-najmniej-licznego-wydzialu.pdfAdmin
2012-06-08 14:14:25ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-13-zatwierdzenie-korekty-rocznej-planu-rzeczowo-finansowego-na-rok-2011.pdfAdmin
2012-06-08 14:14:25ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-14-zgoda-na-wydatkowanie-srodkow-na-pierwsze-wyposazenie-centrum-sztuk-uzytkowych.-centrum-innowacyjnosci.pdfAdmin
2012-06-08 14:14:25ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-15-likwidacja-studiow-niestacjonarnych-licencjackich-i-mgr-na-kierunku-wzornictwo-specjalizacja-restauracja-i-rekonstrukcja-ceramiki-i-szkla.pdfAdmin
2012-06-08 14:14:25ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-16-powolanie-kierunku-studiow-konserwacja-i-restauracja-dziel-sztuki-w-specjalizacji-konserwacja-i-restauracja-ceramiki-i-szkla.pdfAdmin
2012-06-08 14:14:25ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-17-warunki-tryb-i-limity-przyjec-na-na-studia-na-kierunku-konserwacja-i-restauracja-dziel-sztuki.pdfAdmin
2012-06-08 14:14:25ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-18-wszczecie-postepowania-o-nadanie-tytulu-doktora-honoris-causa-ryszardowi-horowitzowi-promotor-i-recenzenci.pdfAdmin
2012-06-08 14:14:25ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-19-zasady-planowania-i-organizacji-roku-akademickiego-2012-2013.pdfAdmin
2012-06-08 14:14:25ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-20-roczny-wymiar-zajec-dydaktycznych-w-roku-akademickim-2012-2013.pdfAdmin
2012-06-08 14:17:00ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-23-zmina-nazwy-katedry-restauracji-i-konserwacji-ceramiki-i-szkla.pdfAdmin
2012-06-08 14:17:00ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-24-zgoda-na-wydatkowanie-srodkow-finansowych-na-realizacje-projektu-upowszechnianie-informacji-o-dziedzictwie-artystycznym-tworcow-zwiazanych-z-asp.pdfAdmin
2012-06-08 14:17:00ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-25-zgoda-na-zaciagniecie-zobowiazan-dotyczacych-realizacji-projektu-upowszechnianie-informacji-o-dziedzictwie-tworcow-zwiazanych-z-asp.pdfAdmin
2012-06-08 14:17:00ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-26-regulamin-zarzadzania-prawami-autorskimi-i-prawami-pokrewnymi-prawami-wlasnosci-przemyslowej-oraz-zasad-komrcjalizacji-wynikow-badan-naukowych-i-prac-rozwojowych.pdfAdmin
2012-06-08 14:17:00ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-27-organizacja-roku-akademickiego-2012-2013.pdfAdmin
2012-06-08 14:17:00ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-28-odplatnosc-za-studia-cudzoziemcow-w-roku-akademickim-2012-2013.pdfAdmin
2012-06-08 14:17:00ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-29-limity-przyjec-na-i-rok-studiow-w-roku-akademickim-2013-2014.pdfAdmin
2012-06-08 14:17:00ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-30-warunki-i-tryb-przyjec-na-i-rok-studiow-w-roku-akademickim-2013-2014.pdfAdmin
2012-06-08 14:17:00ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-31-plan-rzeczowo-finansowy-na-rok-2012.pdfAdmin
2012-06-08 14:17:00ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-32-zmiany-w-regulaminie-studiow.pdfAdmin
2012-06-08 14:17:00ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-33-oplaty-za-zajecia-dydaktyczne-w-roku-akademickim-2012-2013.pdfAdmin
2012-06-08 14:17:00ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-34-utowrzenie-katedry-scenografii.pdfAdmin
2012-06-08 14:17:00ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-35-efekty-ksztalcenia.pdfAdmin
2012-06-08 14:17:01ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-36-zmiana-nazwy-kierunku-studiow-na-wydziale-ceramiki-i-szkla-sztuka-i-wzornictwo-ceramiki-sztuka-i-wzornictwo-szkla.pdfAdmin
2012-06-08 14:17:01ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-37-zmiana-nazwy-kierunku-studiow-na-wydziale-malarstwa-i-rzezby-mediacja-sztuki.pdfAdmin
2012-06-08 14:17:01ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-21-zatwierdzenie-umowy-z-uczelnia-w-petersburgu.pdfAdmin
2012-06-08 14:17:01ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-22-przystapienie-do-udzialu-w-projekcie-dolnoslaska-siec-wzornictwa-przemyslowego.pdfAdmin
2012-06-08 14:18:22ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2012-08-31 11:51:56ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-26-regulamin-zarzadzania-prawami-autorskimi-i-prawami-pokrewnymi.pdfAdmin
2012-08-31 11:53:39ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-26-regulamin-zarzadzania-prawami-autorskimi-i-prawami-pokrewnymi.pdfAdmin
2012-08-31 11:57:54ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-38-sprawozdanie-finansowe-za-rok-2011.pdfAdmin
2012-08-31 11:57:54ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-39-powolanie-pracowni-ekspansji-graficznej-i-pracowni-ksiazki-wydzial-grafiki-i-sztuki-mediow-.pdfAdmin
2012-08-31 11:57:54ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-40-likwidacja-pracowni-podstaw-grafiki-warsztatowej.pdfAdmin
2012-08-31 11:57:54ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-41-zmiana-nazwy-pracowni-litografii.pdfAdmin
2012-08-31 11:57:54ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-42-powolanie-nowych-pracowni-na-wydziale-architektury-wnetrz-i-wzornictwa.pdfAdmin
2012-08-31 11:57:54ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-43-opinia-w-sprawie-propozycji-zmian-w-ustawie-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych.pdfAdmin
2012-08-31 11:57:54ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-44-zmiany-w-planach-studiow.pdfAdmin
2012-08-31 11:57:54ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-45-plynnosc-finansowa-studiow-niestacjonarnych.pdfAdmin
2012-08-31 11:57:54ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-46-uzupelnienie-skladu-komisji-dyscyplinarnej-dla-nauczycieli.pdfAdmin
2012-08-31 11:57:54ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-47-likwidacja-niestacjonarnych-studiow-i-i-ii-stopnia-na-kierunku-grafika.pdfAdmin
2012-08-31 11:57:54ModyfikacjaDodano plik: uchwala-nr-48-powolanie-niestacjonarnych-studiow-i-i-ii-stopnia-na-kierunku-sztuka-mediow.pdfAdmin
2012-08-31 11:58:18ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2012-11-13 13:11:02ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2012-11-13 13:13:26ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2012-11-13 13:16:58ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2012-11-13 13:25:25ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2012-11-13 13:31:04ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2012-11-13 13:34:38ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2012-11-13 13:36:23ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2012-11-13 13:38:34ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2012-11-13 13:43:42ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2012-12-11 11:38:00ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2012-12-11 14:14:56ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2012-12-11 14:21:50ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2013-01-04 10:29:36ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2013-01-09 10:29:38ModyfikacjaEdycja treściAdmin