DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH

Znak postępowania

ZP-4/06/2019

Nazwa postępowania

DOSTAWA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH

Rodzaj zamówienia

Dostawy

Data zamieszczenia

03-06-2019r.

Termin składania ofert

13-06-2019r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert

Akademia Sztuk Pięknych

im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław,

Sekretariat Kanclerza (pok. 105P, I piętro)

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

wraz z załącznikami

1. SIWZ

2. Benchmark CPU

3. Benchmark GPU

Informacje dla Wykonawców

INFORMACJA NR 1 w tym obowiązujące załączniki nr 3 i 4

INFORMACJA NR 2

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

 

Rejestr zmian:

DataZdarzenieOpis zdarzeniaAutor
2019-06-03 14:46:21UtworzenieAnita Grządziel
2019-06-03 14:51:39ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel
2019-06-03 14:52:19ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel
2019-06-04 09:43:27ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-06-04 09:43:31ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-06-07 14:47:15ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel
2019-06-07 14:55:01ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel
2019-06-10 13:49:51ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel
2019-06-13 13:08:57ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel
2019-07-04 13:51:37ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel