DOSTAWA SAMOCHODU DLA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

Znak postępowania

TG/2019/369

Nazwa postępowania

„Dostawa samochodu

dla Akademii Sztuk Pięknych

im. E. Gepperta we Wrocławiu,

pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław”

Rodzaj zamówienia

Dostawa

Data zamieszczenia

20.03.2019 r.

Termin składania ofert

29.03.2019 r. do godz. 13.00

Miejsce składania ofert

Pisemną ofertę

wraz z wymaganymi dokumentami

należy złożyć w siedzibie uczelni:

Akademia Sztuk Pięknych

im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu,

Plac Polski 3/4, 50-156 Wrocław

Pokój 105P ( Sekretariat Kanclerza)

w zalakowanej kopercie z dopiskiem:

Dostawa samochodu

dla Akademii Sztuk Pięknych

im. E. Gepperta we Wrocławiu,

pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław”

Wizja lokalna

-

Zapytanie ofertowe
z załącznikami

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 ofertowy

Oświadczenie Wykonawcy

Informacje dla Wykonawców

Informacja nr 1

Wynik postępowania

Zawiadomienie o wyborze oferty

Rejestr zmian:

DataZdarzenieOpis zdarzeniaAutor
2019-03-20 13:50:58UtworzenieAnita Grządziel
2019-03-20 13:54:45ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel
2019-03-20 13:55:07ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel
2019-03-21 12:59:31ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel
2019-04-04 09:55:25ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-04-04 09:55:29ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk