DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Znak postępowania

ZP-3/05/2019

Nazwa postępowania

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Rodzaj zamówienia

Dostawy

Data zamieszczenia

23-05-2019r.

Termin składania ofert

04-06-2019r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert

Akademia Sztuk Pięknych

im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław,

Sekretariat Kanclerza (pok. 105P, I piętro)

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

wraz z załącznikami

1. SIWZ

2. Benchmark CPU

3. Benchmark GPU

Informacje dla Wykonawców

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze oferty

 

 

Rejestr zmian:

DataZdarzenieOpis zdarzeniaAutor
2019-05-23 14:42:25UtworzenieAnita Grządziel
2019-05-28 08:33:00ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-06-04 13:39:11ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel
2019-06-04 13:47:56ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel
2019-06-04 13:50:18ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel
2019-06-04 13:51:23ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel
2019-06-04 13:52:44ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel
2019-06-04 13:53:27ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel
2019-06-04 13:53:42ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel
2019-06-04 13:53:55ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel
2019-06-12 13:50:06ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel