PRZEPROWADZENIE BILANSU KOMPETENCJI DLA GRUPY 72 UCZESTNIKÓW/CZEK WARSZTATÓW W RAMACH PROJEKTU

Znak postępowania

POWR 2018_08

Nazwa projektu

"Umiędzynarodowienie kształcenia,

kompetentna kadra i nowoczesne zarządzanie gwarancją jakości

i międzynarodowej obecności Akademii Sztuk Pięknych

we Wrocławiu”,

nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z021/17-00

Nazwa programu

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Nazwa postępowania

PRZEPROWADZENIE BILANSU KOMPETENCJI DLA GRUPY

72 UCZESTNIKÓW/CZEK WARSZTATÓW W RAMACH

PROJEKTU „UMIĘDZYNARODOWIENIE KSZTAŁCENIA,

KOMPETENTNA KADRA I NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE

GWARANCJĄ JAKOŚCI I MIĘDZYNARODOWEJ OBECNOŚCI

AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH WE WROCŁAWIU”

Rodzaj zamówienia

Usługi

Data zamieszczenia

28-02-2019r.

Termin składania ofert

14-03-2019r. do godz. 10:00

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:

19-03-2019r. do godz. 10.00

Miejsce składania ofert

Akademia Sztuk Pięknych

im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław,

Sekretariat Kanclerza (pok. 105, I piętro)

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 07-03-2019r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

wraz z załącznikami

SIWZ

Informacje dla Wykonawców

INFORMACJA NR 1 - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT, MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INFORMACJA NR 2

INFORMACJA NR 3

INFORMACJA NR 4

Wynik postępowania

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Rejestr zmian:

DataZdarzenieOpis zdarzeniaAutor
2019-02-28 12:40:11UtworzenieAnita Grządziel
2019-02-28 12:40:59ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel
2019-02-28 12:45:04ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel
2019-02-28 12:50:19ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel
2019-02-28 12:50:29ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel
2019-02-28 12:50:41ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel
2019-02-28 12:51:09ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel
2019-02-28 12:51:19ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel
2019-02-28 12:55:17ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel
2019-02-28 12:56:36ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel
2019-02-28 13:00:55ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel
2019-02-28 13:01:07ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel
2019-02-28 13:06:28ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel
2019-02-28 13:06:38ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel
2019-02-28 13:07:12ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel
2019-02-28 13:14:01ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel
2019-02-28 13:14:17ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel
2019-03-07 14:02:49ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel
2019-03-07 14:06:07ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel
2019-03-12 14:51:24ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-03-12 14:54:44ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-03-12 14:56:50ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-03-12 14:57:00ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-03-19 14:15:27ModyfikacjaEdycja treściAnita Grządziel