SUKCESYWNA DOSTAWA PAPIERU DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK DLA ASP IM. E. GEPPERTA WE WROCŁAWIU

Znak postępowania

TG/2019/716

Nazwa postępowania

„Sukcesywna dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek dla Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław”

 

Rodzaj zamówienia

dostawy

Data zamieszczenia

22.05.2019 r.

Termin składania ofert

27.05.2019 r. do godz. 12.00

Miejsce składania ofert

Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej na adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław, Sekretariat Kanclerza (pok. 105, I piętro)

Wizja lokalna

-

Zapytanie ofertowe z załącznikami

1. Zapytanie ofertowe

2. Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy

Formularz asortymentowo - cenowy

4. Wzór umowy

5. Oświadczenie

Informacje dla Wykonawców

-

Wynik postępowania

-Zawiadomienie o wyborze oferty.

 

 

 

Rejestr zmian:

DataZdarzenieOpis zdarzeniaAutor
2019-05-22 13:54:30UtworzenieAnna Krzciuk
2019-05-22 13:58:12ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-05-22 13:59:44ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-05-22 14:00:25ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-05-22 14:02:00ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-05-22 14:02:35ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-05-22 14:03:23ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-05-29 11:34:30ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2019-05-29 11:34:36ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk