Zarządzenia 2013
Zarządzenia wydawane są w czterech grupach. Organ wydający (w zależności od zakresu regulowanych spraw) oznacza rzymska cyfra w numerze kolejnym. I tak: I - rektor, II - prorektorzy, III- dziekani, IV - kanclerz.

1. III/1/13 z dnia 4 stycznia 2013 r. Dziekana Wydziału MiRz. Zimowa sesja egzaminiacyjna 2012/2013 dla niestacjonarnych studiów I i II stopnia - zaocznych.

2. III/2/13 z dnia 7 stycznia 2013 r. Dziekana Wydziału MiRz. Zimowa sesja egzaminacyjna 2012/2013 dla studentów studiów stacjonarnych.

3. III/3/13 z dnia 7 stycznia 2013 r. Dziekana Wydziału MiRz. Zimowa sesja egzaminacyjna 2012/2013 dla studentów niestacjonarnych studiów I stopnia oraz magisterskich wieczorowych.

4. III/4/13 z dnia 9 stycznia 2013 r. Dziekana Wydziału AWiW. Zimowa sesja egzaminacyjna 2012/2013 - studia stacjonarne.

5. III/5/13 z dnia 11 stycznia 2013 r. Dziekana Wydziału CiSz. Zimowa sesja egzaminacyjna 2012/2013 - studia stacjonarne.

6. III/6/13 z dnia 17 stycznia 2013 r. Dziekana Wydziału MiRz., w sprawie absolutorium dyplomowego dla studentów studiów na kierunkach: Malarstwo, Rzeźba i Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych.

7. III/16/2013 z dnia 11 marca 2013 r. Dziekana Wydziału GiSzM., w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

8. III/17/2013 z dnia 11 marca 2013 r. Dziekana Wydziału MiRz., w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

9. III/22/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. Dziekana Wydziału MiRz., w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla Wydziału MiRz oraz zasad postępowania w sprawie przyjęć kandydatów na I rok studiów w 2013 r.

10. III/23/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. Dziekana Wydziału GiSzM., w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla Wydziału GiSzM oraz w sprawie przyjęć kandydatów na I rok studiów w roku 2013 r.

11. III/24/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. Dziekana Wydziału CiSz., w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla Wydziału CiSz oraz zasad postępowania w sprawie przyjęć kandydatów na I rok studiów w 2013 r.

12. III/25/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r. Dziekana Wydziału AWiW., w sprawie powołania Komisjie Rekrutacyjnej dla Wydziału AWiW oraz zasad postępowania w sprawie przyjęć kandydatów na I rok studiów (I i II stopnia) w 2013 roku oraz (II stopnia - Wzornictwo) w 2014 r.

13. II/26/2013 r. z dnia 25 kwietnia 2013 r. Prorektora ds. dydaktyki w sprawie wyznaczenia i zorganizowania letniej sesji egzaminacyjnej. 2012/2013.

14. III/30/2013 z dnia 10 maja 2013 r. Dziekana Wydziału GiSzM, w sprawie harmonogramu letniej sesji egzaminacyjnej 2012/2013.

15. III/31/2013 z dnia 10 maja 2013 r. Dziekana Wydziału GiSzM, w sprawie harmonogramu letniej sesji egzaminacyjnej 2012/2013. Niestacjonarne studia I stopnia Projektowanie Graficzne.

16. III/32/2013 z dnia 10 maja 2013 r. Dziekana Wydziału GiSzM, w sprawie harmonogramu letniej sesji egzaminacyjnej 2012/2013. Niestacjonarne studia II stopnia Projektowanie Graficzne.

17. III/33/2013 z dnia 10 maja 2013 r. Dziekana Wydziału MiRz, w sprawie harmonogramu letniej sesji egzminacyjnej 2012/2013 Niestacjonarne Studia I i II stopnia (zaoczne).

18. III/34/2013 z dnia 14 maja 2013 r. Dziekana Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa , w sprawie harmonogramu letniej sesji egzaminacyjnej 2012/2013 Studia Stacjonarne.

19. III/35/2013 z dnia 16 maja 2013 r. Dziekana Wydziału CiSz, w sprawie harmonogramu letniej sesji egzaminacyjnej 2012/2013.

20. III/36/2013 z dnia 20 maja 2013 r. Dziekana Wydziału MiRz, w sprawie harmonogramu letniej sesji egzaminacyjnej 2012/2013. Studia stacjonarne, kierunki: Malarstwo, Rzeźba, Mediacja Sztuki.

21. III/37/2013 z dnia 20 maja 2013 r. Dziekana Wydziału MiRz, w sprawie harmonogramu letniej sesji egzaminacyjnej 2012/2013. Niestacjonarne studia I stopnia oraz uzupełniające magisterskie wieczorowe.

22. III/54/2013 z dnia 14 października 2013 r. Dziekana Wydziału CiSz, w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Wydziału Ceramiki i Szkła.

23. III/55/2013 z dnia 14 października 2013 r. Dziekana Wydziału MiRz, w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Wydziału Malarstwa i Rzeźby.

24. III/56/2013 z dnia 14 października 2013 r. Dziekana Wydziału GiSzM, w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów.

25. III/57/2013 z dnia 14 października 2013 r. Dziekana Wydziału AWiW, w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa.

26. II/66/2013 z dnia 27 grudnia2013 r. Prorektora ds. dydaktyki w sprawie wyznacvzenia i zorganizowania zimowej sesji egzaminacyjnej 2013/2014.

Rejestr zmian:

DataZdarzenieOpis zdarzeniaAutor
2013-02-08 11:54:09UtworzenieAnna Krzciuk
2013-02-08 12:22:59ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-04-30 08:36:53ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-04-30 08:38:09ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-04-30 08:41:56ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-04-30 08:44:51ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-04-30 08:50:48ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-04-30 08:55:09ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-04-30 08:59:32ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-05-17 10:00:21ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-05-17 10:30:35ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-05-17 10:33:06ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-05-17 10:34:47ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-05-17 10:36:47ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-05-17 10:43:21ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-05-17 10:45:28ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-05-20 09:21:19ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-05-20 09:24:00ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-05-20 09:24:07ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-05-21 14:39:59ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-05-21 14:40:29ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-05-22 12:00:23ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-11-27 09:38:45ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2013-11-27 09:43:35ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-01-09 12:56:39ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk