Zarządzenia 2014
Zarządzenia wydawane są w czterech grupach. Organ wydający (w zależności od zakresu regulowanych spraw) oznacza rzymska cyfra w numerze kolejnym. I tak: I - rektor, II - prorektorzy, III- dziekani, IV - kanclerz.

1. III/1/2014 z dnia 8 stycznia 2014 z dnia r. Dziekana Wydziału MiRz. Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej 2013/2014 dla Niestacjonarnych Studiów I i II stopnia - zaocznych.

2. III/3/2014 z dnia 8 stycznia 2014 r. Dziekana Wydziału GiSzM. Zimowa sesja egzaminacyjna 2013/2014 - studia stacjonarne.

3. III/4/2014 z dnia 8 stycznia 2014 r. Dziekana GiSzM. Zimowa sesja egzaminacyjna 2013/2014 - Niestacjonarne Studia I i II stopnia kier. Grafika spec. Projektowanie Graficzne.

4. III/5/2014 z dnia 8 stycznia 2014 r. Dziekana Wydziału CiSz. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej w sprawie przyjęć kandydatów na I rok studiów w 2013/2014 roku (II stopień).

5. III/6/2014 z dnia 8 stycznia 2014r. Dziekana Wydziału AWiW. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej w sprawie przyjęć kandydatów na I rok studiów II stopnia, kierunek Wzornictwo w 2013/2014 roku.

6. III/8/2014 z dnia 8 stycznia 2014 r. Dziekana Wydziału AWiW. Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej 2013/2014 - studia stacjonarne.

7. III/10/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. Dziekana Wydziału MiRz. Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej 2013/2014 - studia stacjonarne.

8. III/11/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. Dziekana Wydziały MiRz. Hrrmonogram zimowej sesji egzaminacyjanej 2013/2014 - studia Niestacjonarne I stopnia oraz studia Wieczorowe.

9. III/12/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. Dziekana Wydziały GiSzM. Zorganizowanie zimowej sesji egzaminacyjnej 2013/2014. Studia niestacjonarne, wieczorowe w języku angielskim

III/12/2014 of 16 January 2014, of the Dean of the Faculty of Graphic Arts and Media Art, concerning the organization and schedule of the 2013/2014 winter examination session. Part time evening studies in English.

10. II/27/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Prorektora ds. dydaktyki. Wyznaczenie i zorganizowanie letniej sesji egzaminacyjnej 2013/2014.

11. III/28/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. Dziekana Wydziału GiSzM. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej dla Wydziału GiSzM oraz w sprawie przyjęć kandydatów na I studiów w roku 2014r.

12. III/30/2014 z dnia 7 maja 2014 r. Dziekana Wydziału MiRz. Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej 2013/2014 - studia stacjonarne Rzeźba.

III/30/2014 z dnia 7 maja 2014 r. Dziekana Wydziału MiRz. Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej 2013/2014 - studia stacjonarne Malarstwo, Mediacja Sztuki.

13. III/31/2014 z dnia 7 maja 2014 r. Dziekana Wydziału MiRz. Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej 2013/2014 - studia niestacjonarne, uzupełniające magisterskie wieczorowe.

14. III/32/2014 z dnia 7 maja 2014 r. Dziekana Wydziału GiSzM. Szczegółowy harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej 2013/2014

15. III/33/2014 z dnia 7 maja 2014 r. Dziekana Wydziału GiSzM. Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej 2013/2014 - studia niestacjonarne I stopnia Projektowanie Graficzne.

16. III/34/2014 z dnia 7 maja 2014 r. Dziekana Wydziału GiSzM. Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej 2013/2014 - studia niestacjonarne II stopnia Projektowanie Graficzne.

17. III/35/2014 z dnia 7 maja 2014 r. Dziekana Wydziału MiRz. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej dla Wydziału MiRz oraz zasad postępowania w sprawie pzryjęć kandydatów na I rok studiów w 2014 r.

18. III/36/2014 z dnia 7 maja 2014 r. Dziekana Wydziału CiSz. Powołanie Komisji Rekrutacyjnej dla Wydziału CiSz oraz zasad postępowania w sprawie przyjęć kandydatów na I rok studiów w 2014 r.

19. III/37/2014 z dnia 7 maja 2014 r. Dziekana Wydziału AWiW. Powołanie Komisji Rekrytacyjnej dla Wydziału AWiW oraz zasad postępowania w sprawie pzryjęć kandydatów na I rok studiów (I i II stopnia) w 2014r.

20. III/39/2014 z dnia 14 maja 2014 r. Dziekana Wydziału AWiW. Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej 2013/2014 - studia stacjonarne.

21. III/40/2014 z dnia 15 maja 2014 r. Dziekana Wydziału MiRz. Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej 2013/2014  - studia niestacjonarne I i II stopnia.

22. III/41/2014 z dnia 16 maja 2014 r. Dziekana Wydziały CiSz. Harmonogram letniej sesji egzaminacyjnej 2013/2014.

23. III/69/2014 z dnia 23 pażdziernika 2014 r. Dziekana Wydziału AWiW. Powołanie Komisji Stypendialnej.

24. III/70/2014 z dnia 23 października 2014 r. Dziekana Wydziału CiSz. Powołanie Komisji Stypendialnej.

25. III/71/2014 z dnia 23 października 2014 r. Dziekana Wydziału GiSzM. Powołanie Komisji Stypendialnej.

26. III/72/2014 z dnia 23 października 2014 r. Dziekana Wydziału MiRz. Powołanie Komisji Stypendialnej.

27. II/75/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. Prorektora ds. dydaktyki. Wyznaczenie i zorganizowanie zimowej sesji egzaminacyjnej 2014/2015.

28. III/76/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Dziekana Wydziału GiSzM. Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej -Studia stacjonarne.

29. III/77/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Dziekana Wydziału GiSzM. Harmonogram zimowej sesji egzaminacyjnej  - studia niestacjonarne.

 

Rejestr zmian:

DataZdarzenieOpis zdarzeniaAutor
2014-01-15 09:41:35UtworzenieAnna Krzciuk
2014-01-15 09:44:03ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-01-15 09:48:29ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-01-15 10:01:12ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-01-15 10:07:30ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-01-15 10:15:36ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-01-15 10:17:21ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-01-16 13:35:40ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-01-16 13:39:18ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-01-16 13:39:25ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-01-16 13:40:23ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-01-16 13:40:41ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-01-16 14:18:05ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-01-16 14:18:08ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-01-20 09:16:57ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-01-20 09:18:48ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-01-20 09:19:58ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-01-20 09:20:49ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-01-20 09:21:54ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-01-20 09:22:48ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-01-20 09:22:54ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-01-20 14:23:14ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-01-29 11:55:00ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-01-29 11:55:11ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-05-12 14:47:48ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-05-12 14:52:14ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-05-12 14:52:20ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-05-12 15:01:47ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-05-12 15:01:55ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-05-12 15:03:35ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-05-13 08:36:18ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-05-13 08:36:25ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-05-13 08:38:55ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-05-13 08:43:12ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-05-13 08:45:05ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-05-13 08:45:32ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-05-16 09:26:02ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-05-16 09:26:15ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-05-16 09:27:53ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-05-16 09:29:56ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-05-16 09:31:33ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-05-28 11:59:46ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-05-28 12:19:27ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-05-28 12:53:33ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2014-05-28 12:54:44ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2015-01-12 09:32:38ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2015-01-12 09:33:51ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2015-01-12 09:38:20ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2015-01-12 10:00:16ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2015-01-12 10:24:45ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk
2015-01-12 14:48:39ModyfikacjaEdycja treściAnna Krzciuk