USŁUGA PORTIERSKA I DOZORU W OBIEKTACH ASP WE WROCŁAWIU

Znak postępowania

ZP-14/10/2017

Nazwa postępowania

USŁUGA PORTIERSKA I DOZORU

W OBIEKTACH ASP WE WROCŁAWIU

Rodzaj zamówienia

Usługi

Data zamieszczenia

18-10-2017

Termin składania ofert

27-10-2017 do godz. 10:00

Miejsce składania ofert

Akademia Sztuk Pięknych

im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław,

Sekretariat Kanclerza (pok. 105p, I piętro)

Ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

wraz z załącznikami

 

SIWZ

Informacje dla Wykonawców

Informacja nr 1

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Wynik postępowania

Informacja o wyborze oferty. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

Rejestr zmian:

DataZdarzenieOpis zdarzeniaAutor
2017-10-18 11:33:34UtworzenieAdmin
2017-10-18 11:35:46ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2017-10-18 11:36:26ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2017-10-18 11:36:36ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2017-10-18 13:56:01ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2017-10-24 12:29:44ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2017-10-27 14:03:00ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2017-12-11 12:51:20ModyfikacjaEdycja treściAdmin
2017-12-11 13:37:41ModyfikacjaEdycja treściAdmin